Sākums

Kļūsti par profesionālu frizieri!

2012. gada 15. oktobris

Jau 2012.gada novembrī BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRĀ sākas jauna mācību grupa profesionālā tālākizglītības programmā „FRIZIERU PAKALPOJUMI”. Profesionālās tālākizglītības programmas apguves rezultātā „Frizieru Pakalpojumi” tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – ar kvalifikāciju „Frizieris”. Apmācība ilgst 640 stundas (t.sk. 400 stundas teorija un praktiskā apmācība, un 240 stundas- prakse uzņē... lasīt vairāk

Estrāde ir atjaunota!

2012. gada 13. jūlijs

Valmieras Amatnieku parka estrādes atjaunošanas projekts ir veiksmīgi īstenots. Liels paldies Valmieras novada fondam un BRITISH COUNCIL par doto iespēju un sadarbību šai projekta īstenošanā. Bedrītes mācību centra kolektīvs kopā ar apkārtējo māju iedzīvotājiem un brīvprātīgo darba veicēji rosīgi strādāja talkas veidā, lai atjaunotu estrādi. Un tagad, kad visi darbi beidzot ir pabeigti, estrāde gaida aktīvus pasākumus. Gaidām Valmieras mūzika... lasīt vairāk

Iesniegtas akreditācijai divas programmas

2012. gada 25. jūnijs

"Bedrītes mācību centrs" gatavojas divu profesionālās tālākizglītības programmu akreditācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegti dokumenti par programmām "Grāmatvedība"un "Projektu vadīšana".... lasīt vairāk

Maija un jūnija izlaidumi

2012. gada 04. jūnijs

Esam lepni paziņot, ka jaunas prasmes apguvuši un tālāk dzīvē prasmīgi izmantos 26 Bedrītes mācību centra absolventi! 24.04. Siguldā "datorzinības bez priekšzināšanām"abolvēja 7, 10.05. Valkā "Angļu valoda bez priekšzināšanām"absolvēja 7, 17.05.Siguldā "Angļu valoda bez priekšzināšanām"absolvēja 3,  bet 22.05. bija pat veseli divu grupu izlaidumi: Valmierā "Datorzinības bez priekšzināšanām" absolv... lasīt vairāk

Projekts kultūrai un apkārtējai sabiedrībai!

2012. gada 04. jūnijs

Valmieras Amatnieku parka fonds piedalījās Valmieras Novada fonda un British Council  izsludinātajā labo darbu programmas konkursā, un mūsu izstrādātais projekts tika atzīts par vienu no desmit veiksmīgākajiem! Š.g. 23.maijā Valmieras integrētās bibliotēkas telpās tika noslēgts līgums, un tā, pateicoties labvēļiem, tiks atjaunota un sakārtota Amatnieku parka estrāde, kurā  būs iespēja organizēt pasākumus gan pašdarbības kolektīviem, gan nefor... lasīt vairāk

Gatavojamies akreditācijai!

2012. gada 28. maijs

 "Bedrītes mācību centrs" gatavojas divu profesionālās tālākizglītības programmu akreditācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegti dokumenti par programmām "Frizieru pakalpojumi"un "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija".  ... lasīt vairāk

Pavasara izlaidumi Bedrītes mācību centrā!

2012. gada 20. aprīlis

Ar pavasara ziediem un saulainu noskaņojumu Bedrītes mācību centrā šonedēl tika svinēti pat 4 grupu izlaidumi! Grupu Limbažos "Angļu valoda bez priekšzināšanām" pie pasniedzējas Valdas absolvēja 6, Bet Valmierā pasniedzēja Inese palīdzēja apgūt zinības veselām 3 grupām- "2K Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" (7 absolventi),"3K Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim"(1 absolvent... lasīt vairāk

« Jaunākas aktualitātes | Vecākas aktualitātes »