Sākums

BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS

Mērķis

BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS atrodas vienā no Latvijas senākajām pilsētām Valmierā, kas  šobrīd kļuvusi par Ziemeļvidzemes galvaspilsētu un tūristu iecienītu atpūtas vietu. BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS atrodas izcilā arhitektūras paraugā-  ēkā, ko pēc arhitekta Gustava Lenāna projekta uzcēla 20.gs 30. gadu vidū, saudzīgi izmantojot dabisko reljefu.

BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS ir privāta, valsts akreditēta mācību iestāde, kas piedāvā apgūt dažādas izglītības programmas.

Mūsu galvenais mērķis ir teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus, piedāvāt mūžizglītības pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Galvenais uzdevums - izglītības pakalpojumu sniegšana: profesionālās tālākizglītības, neformālās izglītības un profesionālās pilnveides programmu apmācība.

Mācību procesā tiek izmantotas ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotas programmas. Mūsu  pedagogiem ir augstākā vai vidējā specializētā izglītība, kā arī viņi pilnveido savas zināšanas un prasmes, piedaloties dažādos projektos un aktivitātēs. Mācību centrs savā pastāvēšanas laikā nemitīgi pilnveidojies, piedāvājot arvien jaunas mācību programmas un sagatavojot mūsdienu tirgus prasībām atbilstošus speciālistus.Mēs piedāvājam

Profesionālās tālākizglītības programmas:

 1. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
 2. Nagu kopšanas pakalpojumi
 3. Floristikas pakalpojumi
 4. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
 5. Frizieru pakalpojumi
 6. Ēdināšanas serviss

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 1. Projektu vadība 
 2. Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā un darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai 
 3. Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem 
 4. Pamatlīmeņa zināšanu programma „Civilā drošība un aizsardzība” 
 5. Nagu modelēšanas un dizaina pamati 
 6. Sieviešu vieglā apģērba konstruēšanas un modelēšanas pamati 
 7. Vācu valoda (ar priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 8. Vācu valoda (bez priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 9. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 10. Angļu valoda (bez priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 11. Datorzinības (ar priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 12. Datorzinības (bez priekšzināšanām) apkalpojošās sfēras darbiniekiem 
 13. Grāmatvedības novitātes 
 14. Reklāmas dizaina pamati 

Neformālās izglītības programmas:

 1. Krievu valoda bez priekšzināšanām 
 2. Krievu valoda ar priekšzināšanām 
 3. Angļu valoda bez priekšzināšanām 
 4. Angļu valoda ar priekšzināšanām 
 5. Profesionālā angļu valoda 
 6. Vācu valoda bez priekšzināšanām 
 7. Vācu valoda ar priekšzināšanām 
 8. Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 
 9. Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 
 10. Valsts valoda zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 
 11. Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator 
 12. Aukles darbs 
 13. Datorzinības ar priekšzināšanām 
 14. Datorzinības bez priekšzināšanām 
 15. Digitālās prasmes 
 16. Komercdarbība laukos ES struktūrfondu piedāvājums 
 17. Komercdarbības pamati 
 18. Komunikācijas prasmes 
 19. Kultūras izpratne un izpausmes 
 20. Lietvedība 
 21. Mācīšanās mācīties 
 22. Mikrouzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība 
 23. Pārdevēja darbs kioskā 
 24. Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 
 25. Praktiskais mārketings 
 26. Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 
 27. Prezentācijas prasmes 
 28. Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība 
 29. Projektu vadība 
 30. Saimniecības vadīšana 
 31. Saimniecību vadīšana Latgalē 
 32. Saimnieciskās darbības uzsākšana un biznesa attīstība 
 33. Saziņa svešvalodā 
 34. Sociālās un pilsoniskās prasmes darba vidē 
 35. Vadības pamati 
 36. Virtuves strādnieka darbs

 

Mēs realizējam Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotās aktivitātes:

 1. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām
 2. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību