Sākums

Valmieras Amatnieku parka fonds

Mērķis

  Valmieras Amatnieku parka fonda galvenais mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu produkciju no ekoloģiskajam izejvielām. Amatnieku parka fonds nemitīgi piedalās dažādos pasākumos un svētkos Valmierā, starptautiskos amatnieku svētkos, kā arī dāžādos projektos. Ik gadu rīkotie pasākumi kļuvuši par gadskārtēju tradīciju vietējo un starptautisko sakaru attīstībai amatniecībā un tradicionālā kultūras jomā.